На базі навчального центру U-Impl, кожного місяця проходять стажування зубні техніки з Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика


Стажування полягає в підготовці висококваліфікованих спеціалістів майбутнього. Підґрунтям досягнення цієї мети є поступальний розвиток Академії і компанії У-Імпл як інноваційного освітньо-наукового медичного центру України, що відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001/2015 забезпечує підготовку та безперервний професійний розвиток конкуренто-здатних фахівців, готових до практичної реалізації новітніх технологій; У 2019 за 9 місяців навчальної підготовки випустили 9 груп а це близько 50 курсантів! Які бонусом до навчання отримали знання з протезування на дентальних імплантах компанії У-Імпл.