Кожного року У- Імпл проводить стажування зубних техніків на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика


Яка полягає в підготовці висококваліфікованих спеціалістів майбутнього. Підґрунтям досягнення цієї мети є поступальний розвиток Академії і компанії У-Імпл як інноваційного освітньо-наукового медичного центру України, що відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001/2015 забезпечує підготовку та безперервний професійний розвиток конкурентоздатних фахівців, готових до практичної реалізації новітніх технологій; Бонусом до навчання курсанти отримують знання з протезування на дентальних імплантах компанії У-Імпл.